อุตุฯ เตือนประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวน ก่อนอุณหภูมิลด 6-8 องศา