"ม็อบมิตซูบิชิ" ได้ข้อยุติแล้ว ลูกจ้าง 1,400 คน เตรียมกลับเข้าทำงาน