“เมืองเคปทาวน์” ขาดแคลนน้ำจำกัดใช้น้ำคนละ 50 ลิตรต่อวัน