ธ.ก.ส.อัดอีก 1.5 หมื่นล้าน ช่วยชาวสวนยางพารา

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ธ.ก.ส. ออก 2 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราวงเงิน 15,000 ล้านบาท มุ่งช่วยเหลือด้านราคากับเกษตรกร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน