สถานการณ์ "เสือดำ" อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
จากซากเสือดำ และไก่ฟ้าหลังเทา ที่พบจากของกลางซากสัตว์ป่า ทีมข่าวพีพีทีวีมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้ ซึ่งพบว่า เสือดำหรือเสือดาว อยู่ในบัญชีที่ 1 ของไซเตสเมื่อ 43 ปีที่แล้ว

เสือดำ หรือเสือดาว เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ห้ามค้าในเชิงพาณิชย์ ส่วนการส่งออกจะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าเสียก่อน แลกเปลี่ยนระหว่างสวนสัตว์หรืองานวิจัย เสือดำ เป็นสัตว์ชนิดเดียวกับเสือดาว แต่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีเรียกว่า “เมลานิซึม” ทำให้มันมีสีดำตลอดทั้งลำตัว  สถานภาพการอยู่รอดในป่า ของเสือดำหรือเสือดาว ดีกว่าเสือชนิดอื่นของโลก เพราะความสามารถในการปรับตัว และกินเหยื่อไม่เลือกชนิด ประกอบกับเป็นสัตว์ที่มีความฉลาด  

แต่ทั้งนี้เสือดำหรือเสือดาว ยังถูกล่าโดยมนุษย์ เพราะความต้องการหนังเสือดำ กับเสือดาวในธุรกิจชุดขนสัตว์ และกระดูก เครื่องในไปทำยาจีน  จึงถูกจัดให้อยู่ในบัญชีที่ 1 ของไซเตส คือชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ จึงห้ามค้าโดยเด็ดขาด และยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของไทยในลำดับที่ 182  ขณะที่นายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ระบุว่า ในเขตผืนป่าตะวันตก มีจำนวนเสือดำและเสือดาว อยู่รวมกันประมาณ 130 ตัว แต่หากนับจำนวนเสือดำ มีเพียง 20 เปอร์เซนต์ หรือประมาณ 26 ตัว เท่านั้น 

ส่วนไก่ฟ้าหลังเทา เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ เป็นสัตว์ที่หาซื้อ-ขายยาก เพราะปัจจุบันยังเพาะเลี้ยงกันอยู่ในวงจำกัด มีราคาค่อนข้างสูง

สำหรับคำจำกัดความของ “สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง” ตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 คือสัตว์ป่าที่ห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต โดยการขออนุญาตจะต้องผ่านสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ เท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ทำให้เจ้าหน้าที่ และองค์กรต่างๆ ให้ความร่วมมือช่วยกันอนุรักษ์เรื่อยมาจนสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น แต่การที่คนที่มีสถานภาพทางสังคมเข้าไปล่าสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์จึงแสดงให้เห็นถึงการไม่เคารพต่อกฎหมายและผลงานการอนุรักษ์ของสังคมไทย
 

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ