พิรุธสร้างสนามกีฬา 8 แห่ง เปิดช่องดัดแปลงแก้งาน ไม่ผ่านสำนักงบประมาณ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำจังหวัด 8 แห่ง ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ว่าจ้างให้กรมทางหลวงก่อสร้างด้วยงบประมาณ 1400 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2558-2559 แต่ทุกแห่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ แม้จะก่อสร้างเสร็จแล้ว 4 แห่ง โดยเฉพาะที่สนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ทีมข่าวพบว่าการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ของบประมาณ และ MOU เปิดช่องให้ดัดแปลงงานระหว่างก่อสร้างได้ โดยไม่ต้องผ่านสำนักงบประมาณ 

สนามฟุตบอล อัฒจันทร์ ลู่ลานกรีฑา และรายการก่อสร้างรวม 8 รายการ ในสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ทั้งหมดก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว สนามกีฬาแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 แห่ง ที่ก่อสร้างตาม MOU ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าจ้างกรมทางหลวงให้ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555 ในวงเงิน 171 ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานเดือนกรกฏาคม 2558 โดยให้ศูนย์สร้างทางขอนแก่นรับงาน  จาก MOU ที่ กกท.ว่าจ้างให้ศูนย์สร้างทางขอนแก่นรับงาน กำหนดรายการก่อสร้างสนามกีฬามหาสารคาม 11รายการ แต่ศูนย์สร้างทางขอนแก่นก่อสร้างเพียง 8 รายการ และยังเพิ่มงานก่อสร้างที่นอกเหนือจากแบบ เพิ่มอีก 3 รายการ ทั้งหมดใช้เงิน 168 ล้านบาท นั่นหมายความว่ามีเงินส่วนต่าง ที่เหลือจากการปรับลดรายการก่อสร้างถึง 3ล้าน7แสนบาท

เช่นเดียวกับสนามกีฬาอีก 7 แห่ง ทั้งหมดถูกปรับลดรายการก่อสร้างแห่งล่ะ 2-3 รายการ ส่วนใหญ่เป็นงานประเภทอาคาร ลานกีฬา และสระว่ายน้ำ แต่มีงานเพิ่มที่ไม่ได้ระบุไว้ใน MOU เช่น ถนนคอนกรีด งานถมดิน รั้วรอบโครงการ ซึ่งมีราคาถูกกว่ารายการที่ถูกตัดออกไป ขณะที่ ประจักษ์ ปัญญาเลย ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปางคนใหม่ ชี้แจงความผิดปกติประเด็นนี้ว่า เงินส่วนต่างที่เหลือจากการปรับลดงาน ต้องคืนให้กกท.ทันทีที่ส่งมอบงาน

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปางคนใหม่ ยืนยันว่า การปรับลดงานก่อสร้างบางรายการออก ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ว่าฯกกท.แล้ว ในฐานะผู้ว่าจ้าง เมื่อดูจาก MOU ทุกฉบับ ทีมข่าวพบว่าเปิดช่องให้สามารถดัดแปลงแก้ไขได้ในระหว่างก่อสร้าง ถ้าทั้ง 2 ฝ่าย เห็นชอบร่วมกัน น่าสนใจที่การแก้ไขดัดแปลง ไม่ได้เสนอให้สำนักงบประมาณทราบ ทั้งที่ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ระบุไว้ชัดเจนว่า การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณด้วย

นอกจากไม่ทำตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณแล้ว ทีมข่าวยังพบว่า MOU ทั้ง 3 ฉบับ การกีฬาแห่งประเทศไทยให้ฝ่ายกฏหมายของ กกท.เป็นผู้ตรวจสอบ โดยไม่เสนอให้สำนักอัยการสูงสุดพิจารณาก่อนทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง 2 หน่วยงาน

 

วงศธร โตพงษ์เกษม ถ่ายภาพ
อัฟนัน อับดุลเลาะ รายงาน

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ