"สมยศ" แจงพูด “อาชีพตำรวจถือว่าเป็นไซด์ไลน์" แค่ให้เข้าใจง่าย