ขนส่ง-ตร.ขอนแก่นชี้ “เทคโนโลยี” จัดการผู้ฝ่ากฎจราจรได้ไม่เต็มที่