ตอนใต้ของจีนเผชิญมลพิษหนักขึ้น หลังรัฐคุมโรงงานทางเหนือ