ทำแผนประกอบสำนวนจับกุม "เปรมชัย" พบลูกซองยิงเสือขณะนอนริมห้วย