นิสิตจุฬาฯสวมหน้ากากเสือดำ แสดงจุดยืนสัตว์ทุ่งใหญ่ต้องไม่ตายฟรี