พบร่องรอยคล้ายการซ้อมยิงปืนบนที่ดิน “เปรมชัย” อ.ภูเรือ จ.เลย