ชาวเมียนมาร์รวมตัวกันสร้างสถิติแผนที่มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด

VIEW 117