เปิดข้อมูล “รังเย็นรีสอร์ต” ของเปรมชัย อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1A ห้ามปลูกสร้าง