พยานเผย “กรรณสูต” ทำประโยชน์ ป่าเมืองเลย ตั้งแต่ยังเป็นป่าทึบ