พิสูจน์ฝีมือ “พ่อเมืองเลย” ตรวจสอบธุรกิจ “เปรมชัย”รุกป่า ฟ้องแพ่งเรียกเงินคืนรัฐ