การบินไทย ชี้แจงเที่ยวบิน TG676 บินกลับลงจอดฉุกเฉิน