ศิษยานุศิษย์ “เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว" ร่วมแห่พระลุยไฟ