สมุทรปราการประกาศ “บางพลี-บางเสาธง-เมืองสป.” พื้นที่สีแดงโรคพิษสุนัขบ้า

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าที่ระบาด อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน ล่าสุดขณะนี้จังหวัดสมุทรปราการ ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเขตโรคระบาดชั่วคราว หลังพบสุนัขที่ตายติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และมีสุนัขอีก 10 เข้าข่ายอาจติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

TOP ประเด็นร้อน