พลิกปูมหลัง “ผู้การสุชาติ”แกนนำพลังประชารัฐเพื่อนร่วมรุ่นนายกฯ ตท.12