"เปรมชัย" โต้ไม่ได้ฆ่าเสือดำ ศาลให้ประกันตัว 3 แสนบาท แต่ห้ามออกนอกประเทศ