สงสัย "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล" ทำบัตรประชาชนหลุด ก่อนโผล่สวมสิทธิ์คนจน