“สัตวแพทย์-นักสิทธิสัตว์” ชี้ "เซ็ทซีโร่" ฆ่าหมาจรไม่ใช่ทางออก แนะจัดระเบียบ “คน” ก่อน