ผบ.ทบ.สั่งระงับก่อสร้างบ้านพักข้าราชการบน “ดอยสุเทพ"