อบต.หนองเหียง สั่งปิดโรงงาน หลังปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ