ตำรวจชี้ “คนขับรถบัส2ชั้น” อาจไม่เข้าข่ายพยายามฆ่า