อุตุฯ ชี้จะยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งหลายพื้นที่ถึงวันที่ 12 มี.ค.