ชาวบ้านค้าน อ.อ.ป. ตัดป่า กว่า 2 พันไร่

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แม้ชาวบ้านบริเวณป่าหนองกะเตา จังหวัดศรีสะเกษ จะออกมาเรียกร้องให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือ อ.อ.ป. ยุติการแผ้วถางป่า เพื่อปลูกต้นยูคาลิปตัส แต่ อ.อ.ป.ก็ยังเดินหน้านำเครื่องจักรเข้าดำเนินการ โดยไม่สนใจคำคัดค้าน

TOP ประเด็นร้อน