เทศกิจจับผู้ค้าเร่หน้าหาดอ่าวนาง หลังนักท่องเที่ยวร้องเรียนถูกรบกวน