ครม.เห็นชอบย้าย "ปรเมธี วิมลศิริ" นั่ง ปลัด พม.

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน