เจ็ตสกีสมุย ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวสาวรัสเซียกำลังจมน้ำ