"อุบลฯ" อัญเชิญพระแก้วบุษราคัม ให้ประชาชนสรงน้ำขอพรปีใหม่ไทย