เฟซบุ๊กเผยค่าใช้จ่าย รปภ. “ซัคเคอร์เบิร์ก” เพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซนต์