นายกรัฐมนตรี สั่งฝ่ายความมั่นคงไทยเกาะติดวิกฤต “ซีเรีย”