ห้องพักหัวหมอ!! ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ แต่บวก "ค่าส่วนกลาง"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจ การให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ ซึ่งจะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เช่ามากขึ้น โดยเฉพาะการคิดค่าน้ำค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมมากขึ้น แต่ทั้งนี้ปรากฏว่า ผู้ประกอบการธุรกิจบางรายใช้วิธีขึ้นค่าส่วนกลางแทนการลดค่าน้ำค่าไฟฟ้า

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ที่จะมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สำหรับ ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน เช่น ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

สาระสำคัญของกฎหมายประกอบด้วย เมื่อสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันที่ได้รับจากผู้เช่าทันที เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ หากผู้เช่าไม่ได้ทำความเสียหาย ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินประกันภายใน 7 วันนับแต่วันที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด และได้กลับเข้าครอบครองอาคาร

ห้ามผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่าหนึ่งเดือน  หรือห้ามผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บเงินประกันเกินกว่าหนึ่งเดือนของอัตราค่าเช่าอาคาร และห้ามผู้ประกอบธุรกิจคิดค่าบริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปา เกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

จากประกาศดังกล่าว ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าหลายแห่ง พยายามหาทางเรียกเก็บเงินจากผู้เช่าในรูปแบบอื่นๆ  เพื่อชดเชยรายได้ที่จะหายไปหากกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ 

ที่จังหวัดเชียงใหม่  หอพักแห่งหนึ่งประกาศแจ้งให้ผู้เช่าทราบว่า จะคิดค่าไฟฟ้าหน่วยละ 8 บาทเหมือนเดิม โดยในใบเสร็จจะคิด 5 บาท ส่วนอีก 3 บาท แยกจ่ายต่างหากเป็นค่าส่วนกลาง ส่วนค่าน้ำประปาจากเดิมหน่วยละ 32 บาท ลดเป็น 28 บาท แต่จะออกใบเสร็จให้ 23 บาท ส่วนอีก 5 บาท เป็นค่าน้ำส่วนกลาง โดยจะไม่มีใบเสร็จ ให้แยกจ่ายต่างหากจากบิล

เช่นเดียวกับห้องพักแห่งหนึ่งย่านนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกาศว่า วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป จะคิดค่าไฟตามที่รัฐกำหนด ค่าน้ำตามบริษัทกำหนด แต่ขอคิดค่าส่วนกลางจาก 100 บาท เป็น 200 บาท

ส่วนอพาร์ทเมนต์อีกแห่ง ไม่ระบุสถานที่ ได้ประกาศใช้กฎระเบียบใหม่ เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งหนี้รอบบิลเดือน พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ให้จ่ายค่าไฟฟ้าจากเดิมหน่วยละ 8 บาท ปรับเปลี่ยนเป็นอัตราใหม่ หน่วยละ 5 บาท ค่าน้ำประปาจากเดิมเหมาจ่าย 10 หน่วยแรก 180 บาท เป็นหน่วยละ 17 บาท แต่มีค่าบริการรายเดือนเพิ่ม ห้องละ 500 บาท ได้แก่ ค่าบำรุงมิเตอร์ไฟ มิเตอร์น้ำ ค่าซ่อมบำรุง และค่าไฟลิฟท์โดยสารประจำอาคาร ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ค่า รปภ. ค่าทำความสะอาด เก็บขยะ และค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในห้องพัก

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ทราบเรื่องแล้ว และเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เช่า หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบประชาชน จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และเรียกร้องค่าเสียหายอีกด้วย

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ