“ดูแตร์เต” ยกย่อง “คิม” เป็นวีรบุรุษ หลังยอมปลดอาวุธนิวเคลียร์