พ่อ “เมแกน มาร์เคิล” รับหน้าที่ส่งตัวเจ้าสาวในพิธีเสกสมรส