สภาพัฒน์เห็นชอบสร้างรถไฟทางคู่ "เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบสร้างรถไฟทางคู่ "เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ"

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน