ญี่ปุ่นปิดห้างสรรพสินค้าเร็วขึ้น ลดชั่วโมงทำงานให้พนักงาน