เปิดขวด “น้ำยาบ้วนปาก” หมอเตือนอย่าใช้บ่อยเสี่ยงเชื้อราเพิ่มขึ้น