เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ ยื่นหนังสือ รมว.พาณิชย์ แก้ราคาตกต่ำ