แฉเซลล์กลุ่มเดิม เร่ขายเครื่องดื่ม “พญานาค” ปลอม ทั่วเพชรบุรี-หัวหิน