พระครูปลัดธีระลงจากเสาส่งสัญญาณ หลังลูกศิษย์รับปากเคลียร์ธนาคารให้