จี้จัดการเรือประมงจับฉลามวาฬ-ไต้ก๋งอ้างกำลังช่วยลงทะเล