กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลตื่นตัว เลิกใช้ “พาราควอต” ในไร่อ้อย