ยังไม่พบฉลามวาฬติดอวน- อธิบดีทช.ระบุเรืออวนลากเป็นปัญหาสัตว์ทะเล