ก๊าซแอลพีจีขึ้นอีก! ถัง15 กก. ขึ้น 23 บาท – ค่าไฟจ่อพุ่งตาม