เตรียมเรียกผู้ประกอบการโฮสเทล จ.กระบี่ ประชุมพรุ่งนี้