“มาเลเซีย” ล้มโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม “สิงคโปร์”หวังลดหนี้