คปค. ยื่นหนังสือ นายกฯ ให้ยกเลิก ระเบียบคุมเงินนอกงบประมาณ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แม้กระทรวงการคลัง จะชะลอการใช้ ระเบียบการจ้างลูกจ้างและพนักงานจากเงินนอกงบประมาณ ออกไปก่อน จนกว่าจะหาข้อสรุปจากทุกภาคส่วนได้ แต่ภาคีเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน หรือ คปค. มองว่าระเบียบการดังกล่าวยังไม่ได้ถูกยกเลิก และอาจกลับมาใช้ได้ในอนาคต วันนี้จึงเดินทางมา ขอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พิจาณาให้มีคำสั่ง ยกเลิก ระเบียบดังกล่าวของกระทรวงการคลัง

วันนี้ ( 1 มิ.ย.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาคีเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน หรือ คปค. ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี มีใจความสำคัญ 3 ข้อ คือ นายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ออกคำสั่งให้ยกเลิก ระเบียบดังกล่าวของกระทรวงการคลัง เนื่องจากมองว่า ระเบียบที่เป็นปัญหาอยู่นี้ เกิดจากมติคณะรัฐมนตรี ที่มีคำสั่งออกไป หากยังไม่ระงับระเบียบดังกล่าว ลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ อาจมีความกังวลต่อหน้าที่การงานในอนาคต ขอให้พนักงานหรือลูกจ้างส่วนราชการได้รับสวัสดิการประโยชน์ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนและพระราชบัญญัติประกันสังคม และควรกระจายอำนาจให้ส่วนราชการมีอำนาจบริหารกำลังคนในการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง

ส่วนกรณีที่ กระทรวงการคลัง มีคำสั่งให้ชะลอระเบียบการนี้ออกไปก่อน จนกว่าจะออกระเบียบฉบับใหม่ที่ไม่ส่งผลกระทบ  เครือข่าย คปค. มองว่า การออกระเบียบฉบับใหม่ในอนาคต อาจจะยังมีปัญหาตามเดิม เพราะหากวิเคราะห์เจตนารมณ์ ของระเบียบฉบับนี้ กระทรวงการคลังต้องการเข้ามาควบคุมการใช้เงินของหน่วยงานต่างๆ จึงกังวลว่าอนาคตระเบียบฉบับใหม่อาจจะยังเป็นไปตามเดิม

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ